Variedade VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47 VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Súa variedade

Gold

Gold: Sumidade
Gold: Folla nova face
Gold: Folla nova envés
Gold: Folla adulta face
Gold: Folla adulta envés

FENOLOXÍA

Gold: Xema de inverno
Xema de inverno
13/04/2015
27/03/2019
+ histórico
Gold: Xema inchada
Xema inchada
04/04/2016
29/03/2017
04/04/2019
+ histórico
Punta verde
19/04/2018
+ histórico
Gold: Saída de follas
Saída de follas
27/04/2016
04/04/2017
+ histórico
Gold: Follas extendidas
Folla extendidas
27/04/2016
27/04/2018
11/04/2019
+ histórico
Gold: Acios visibles
Acios visibles
17/04/2017
04/05/2018
25/04/2019
+ histórico
Gold: Acios separados
Acios separados
30/04/2015
05/05/2016
10/05/2018
09/05/2019
06/05/2021
+ histórico
Gold: Botóns florais
Botóns florais
23/05/2014
11/05/2015
12/05/2016
18/05/2018
16/05/2019
20/05/2021
+ histórico
Gold: Floración
Floración
30/05/2014
01/06/2015
15/06/2016
15/06/2018
03/06/2021
+ histórico
Gold: Callado
Callado
05/06/2014
08/06/2015
23/06/2016
13/06/2019
10/06/2021
+ histórico
Gold: Uvas tamaño guisante
Uvas tamaño guisante
20/06/2014
16/06/2015
30/06/2016
25/06/2018
27/06/2019
16/06/2021
+ histórico
Gold: Peche do acio
Peche do acio
03/07/2014
11/08/2016
13/07/2018
04/07/2019
30/06/2021
+ histórico
Gold: Envero
Envero
08/08/2014
04/08/2015
25/08/2016
13/08/2018
25/07/2019
19/08/2021
+ histórico
Maduración
23/08/2018
+ histórico

Descrición morfolóxica

O pámpano novo presenta a extremidade abertacon peluxe tombada de densidade baixa sen pigmentación.A cara dorsal e ventral dos entrenós enós é verde. As xemas non presentan pigmentaciónantociánica.

A folla nova é bronceada con peluxe tombada dedensidade baixa.

A folla adulta de cor verde media presenta tamañogrande e forma pentagonal, con cinco lóbulos;peluda, con densidade baixa de pelos tombadosentre os nervios principais; perfil plano; limbocon avultamento e inchazón de intensidade media;dentes con lados rectilíneos, de lonxitudemedia en relación á súa anchura; seo peciolarsemi-aberto e coa base en forma de chave; seoslaterais superiores abertos coa base en forma deV; pecíolo lixeiramente máis curto que o nervioprincipal.

Caracterización molecular

Microsatélites VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47 VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Pb.
132 132
230 234
237 247
155 155
185 187
253 253
169 169
117 117
Microsatélites VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47
Pb.
132 132
230 234
237 247
155 155
Microsatélites VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Pb.
185 187
253 253
169 169
117 117