Variedade VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47 VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Súa variedade

Italia

Italia: Sumidade
Italia: Folla nova face
Italia: Folla nova envés
Italia: Folla adulta face
Italia: Folla adulta envés
Italia: Bago
Italia: Acio

FENOLOXÍA

Italia: Xema de inverno
Xema de inverno
29/03/2017
+ histórico
Italia: Xema inchada
Xema inchada
04/04/2016
27/03/2019
+ histórico
Italia: Punta verde
Punta verde
11/04/2016
19/04/2018
04/04/2019
+ histórico
Italia: Saída de follas
Saída de follas
21/04/2016
07/04/2017
11/04/2019
+ histórico
Italia: Follas extendidas
Folla extendidas
13/04/2015
27/04/2016
27/04/2018
+ histórico
Italia: Acios visibles
Acios visibles
10/05/2018
18/04/2019
+ histórico
Italia: Acios separados
Acios separados
30/04/2015
05/05/2016
18/05/2018
02/05/2019
+ histórico
Italia: Botóns florais
Botóns florais
23/05/2014
11/05/2015
19/05/2016
25/05/2018
16/05/2019
06/05/2021
+ histórico
Italia: Floración
Floración
05/06/2014
01/06/2015
15/06/2016
08/06/2018
30/05/2019
27/05/2021
+ histórico
Callado
15/06/2018
06/06/2019
+ histórico
Uvas tamaño guisante
20/06/2019
25/06/2018
10/06/2021
+ histórico
Italia: Peche do acio
Peche do acio
23/07/2014
14/07/2016
02/07/2018
27/06/2019
30/06/2021
+ histórico
Italia: Envero
Envero
12/08/2014
11/08/2015
18/08/2016
13/08/2018
15/08/2019
09/08/2021
+ histórico
Italia: Maduración
Maduración
18/09/2014
21/09/2015
+ histórico

Sinonimias

Moscatel

Antecedentes

Variedade de uva de mesa, que foi creada por cruzamento de Bicane con Mouscat de Hamburgo.

Situación actual

Presente en parras illadas localizadas nos arrredores das casas. Localizáronse exemplares nas comarcas do Ribeiro e da Baixa Limia.

Descrición morfolóxica

O pámpano novo presenta a extremidade aberta con peluxe tombada de densidade baixa e sen pigmentación ou con pigmentación de intensidade débil. A cara dorsal e ventral dos entrenós e nós é verde. As xemas non presentan pigmentación antociánica.

A folla nova é bronceada con peluxe tombada de densidade baixa.

A folla adulta de cor verde media presenta tamaño grande e forma cuneiforme ou pentagonal, con cinco lóbulos; glabra; perfil alabeado; limbo conavultamento e inchazón débil; dentes con ladosrectilíneos, de lonxitude media en relación á súaanchura; seo peciolar con lóbulos pouco abertosa lixeiramente superpostos e coa base en formade chave; seos laterais superiores con lóbuloslixeiramente superpostos coa base en forma dechave; pecíolo lixeiramente máis curto que onervio principal.

O acio é cónico, longo, ancho, de compacidade solta e con presenza de 1 ou 2 ás. O pedúnculo é de lonxitude longa.

O bago de cor verde amarela presenta forma elíptica longa.

Caracterización molecular

Microsatélites VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47 VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Pb.
130 148
228 234
241 245
155 171
191 203
253 255
169 179
0 0
Microsatélites VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47
Pb.
130 148
228 234
241 245
155 171
Microsatélites VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Pb.
191 203
253 255
169 179
0 0