Variedade VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47 VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Súa variedade

Mandón

Mandón: Sumidade
Mandón: Folla nova face
Mandón: Folla nova envés
Mandón: Folla adulta face
Mandón: Folla adulta envés
Mandón: Bago
Mandón: Acio

FENOLOXÍA

Mandón: Xema de inverno
Xema de inverno
29/03/2017
27/03/2019
+ histórico
Mandón: Xema inchada
Xema inchada
13/04/2015
04/04/2016
04/04/2019
+ histórico
Punta verde
19/04/2018
+ histórico
Mandón: Saída de follas
Saída de follas
07/04/2017
+ histórico
Mandón: Follas extendidas
Folla extendidas
27/04/2016
11/04/2019
+ histórico
Mandón: Acios visibles
Acios visibles
30/04/2015
05/05/2016
04/05/2018
25/04/2019
+ histórico
Mandón: Acios separados
Acios separados
12/05/2016
17/04/2017
10/05/2018
09/05/2019
+ histórico
Mandón: Botóns florais
Botóns florais
23/05/2014
11/05/2015
19/05/2016
16/05/2019
06/05/2021
+ histórico
Mandón: Floración
Floración
15/06/2016
15/06/2018
30/05/2019
03/06/2021
+ histórico
Mandón: Callado
Callado
08/06/2015
23/06/2016
06/06/2019
10/06/2021
+ histórico
Mandón: Uvas tamaño guisante
Uvas tamaño guisante
15/06/2015
06/07/2016
25/06/2018
20/06/2019
16/06/2021
+ histórico
Peche do acio
02/07/2018
27/06/2019
30/06/2021
+ histórico
Envero
13/08/2018
15/08/2019
19/08/2021
+ histórico
Maduración

Antecedentes

Variedade considerada autóctona de Arribes delDuero, na Comunidade Autónoma de Castela eLeón (Rubio et al., 2005; Santana et al., 2008).No Catastro Vitícola de 1983 cítase comocultivada na provincia da Coruña, e ocupabaunha superficie de 0,37 ha, o que representa o0,01% da extensión de viñedo.

Situación actual

Descoñécese a súa localización actual.

Descrición morfolóxica

O pámpano novo presenta a extremidade abertacon peluxe tombada de densidade media e pigmentaciónreberetada de intensidade forte. Acara dorsal e ventral do entrenó e a cara ventraldo nó son verdes, e a cara dorsal do nó, verde evermella. As xemas non presentan pigmentaciónantociánica.

A folla nova é bronceada con peluxe tombada dedensidade alta.

A folla adulta de cor verde media presenta tamañomedio e forma pentagonal, con cinco lóbulos;peluda, con densidade media de pelos tombadose baixa de pelos ergueitos entre os nervios principaisdo envés do limbo; perfil alabeado; limbocon avultamento e inchazón de intensidade débil;dentes con lados rectilíneos, de lonxitude curta enrelación á súa anchura; seo peciolar con lóbulospouco abertos e coa base en forma de chave; seoslaterais superiores pouco abertos coa base en formade V; pecíolo lixeiramente máis curto que onervio principal.

O acio é cónico, de lonxitude, anchura ecompacidade media e con presenza de 3 ou 4 ás.O pedúnculo é de lonxitude curta.

O bago de cor azul negra presenta formaesférica.

Caracterización molecular

Microsatélites VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47 VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Pb.
140 150
222 236
237 237
159 159
185 187
255 257
169 169
109 117
Microsatélites VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47
Pb.
140 150
222 236
237 237
159 159
Microsatélites VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Pb.
185 187
255 257
169 169
109 117