Variedade VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47 VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Súa variedade

Moscatel

Moscatel: Sumidade
Moscatel: Folla nova face
Moscatel: Folla nova envés
Moscatel: Folla adulta face
Moscatel: Folla adulta envés
Moscatel: Bago
Moscatel: Acio

FENOLOXÍA

Xema de inverno
27/03/2019
+ histórico
Moscatel: Xema inchada
Xema inchada
21/04/2016
+ histórico
Moscatel: Punta verde
Punta verde
27/04/2016
07/04/2017
19/04/2018
04/04/2019
+ histórico
Saída de follas
Moscatel: Follas extendidas
Folla extendidas
27/04/2018
11/04/2019
+ histórico
Moscatel: Acios visibles
Acios visibles
30/04/2015
05/05/2016
17/04/2017
04/05/2018
25/04/2019
+ histórico
Moscatel: Acios separados
Acios separados
12/05/2016
10/05/2018
+ histórico
Moscatel: Botóns florais
Botóns florais
23/05/2014
11/05/2015
19/05/2016
25/05/2018
16/05/2019
06/05/2021
+ histórico
Floración
15/06/2018
06/06/2019
03/06/2021
+ histórico
Callado
13/06/2019
10/06/2021
+ histórico
Moscatel: Uvas tamaño guisante
Uvas tamaño guisante
20/06/2014
15/06/2015
14/07/2016
25/06/2018
20/06/2019
16/06/2021
+ histórico
Moscatel: Peche do acio
Peche do acio
23/07/2014
13/07/2018
27/06/2019
07/07/2021
+ histórico
Envero
23/08/2018
15/08/2019
01/09/2021
+ histórico
Moscatel: Maduración
Maduración
18/09/2014
21/09/2015
+ histórico

Sinonimias

Moscatel de Gran Gordo

Descrición morfolóxica

O pámpano novo presenta a extremidade aberta con peluxe tombada de densidade baixa e sen pigmentación. A cara dorsal e ventral dos entrenós e nós é verde. As xemas non presentan pigmentación antociánica.

A folla nova é bronceada con peluxe tombada de densidade media.

A folla adulta de cor verde media presenta tamaño medio e forma pentagonal, con cinco lóbulos; glabra; perfil plano; limbo con avultamento e inchazón débil; dentes con lados rectilíneos, de lonxitude media en relación á súa anchura; seo peciolar con lóbulos lixeiramente superpostos e coa base en forma de V ou de chave; seos laterais superiores abertos ou con lóbulos lixeiramente superpostos coa base en forma de V; pecíolo lixeiramente máis curto que o nervio principal.

O acio é en forma de embude, longo, moi ancho, de compacidade moi solta e con presenza de 1 ou2 ás. O pedúnculo é de lonxitude media.

O bago de cor verde amarela presenta forma elíptica longa

Caracterización molecular

Microsatélites VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47 VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Pb.
130 148
224 228
247 249
155 171
185 203
245 253
169 177
0 0
Microsatélites VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47
Pb.
130 148
224 228
247 249
155 171
Microsatélites VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Pb.
185 203
245 253
169 177
0 0