mapa portal accesibilidade contacto
EvegaEvega
Xunta de Galicia

Descrición morfolóxica

Pámpano

Folla Nova

Folla Adulta

Acio

Bago

Caracterización molecular

Microsatélites VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47 VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Pb.
Microsatélites VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47
Pb.
Microsatélites VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Pb.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteFEADER