ALERTA POLO RISCO DE XEADAS QUE PODEN AFECTAR AO VIÑEDO


28/03/2020

O viñedo iniciou o seu agromar na maioría das zonas vitícolas galegas atopándose as variedades de ciclo curto, como o Godello ou o Albariño, en fases de punta verde ou de follas estendidas, e nos casos máis precoces con acios incipientes ou visibles.

Nestes estados a vide é sensible aos efectos das xeadas primaverais. Segundo as predicións facilitadas por Meteogalicia, nestes días producíranse xa as primeiras xeadas por inversión térmica que poden producir danos no viñedo. Son consecuencia de noites despexadas, con ausencia de vento e escasa humidade ambiente, que determinan que a calor acumulada na superficie ascenda ás capas superiores da atmosfera e as máis frías sediméntanse nas capas inferiores, e danen os tecidos novos das plantas.

A previsión de presenza de masas de aire frío para inicio da semana pode propiciar as coñecidas como xeadas negras ou xeadas de  advección. Adoitan ser fenómenos puntuais, difíciles de predicir e con efectos drásticos para o viñedo sobre todo en viñedo con elevado desenvolvemento da vexetación.

Diante do risco  meteorolóxico de que se produzan xeadas a próxima semana no interior de Galicia, lémbranse as recomendacións preventivas para zonas de risco

  1. Evitar a utilización de parcelas de val para o cultivo do viñedo en zonas máis proclives ás xeadas
  2. Cultivo de variedades de ciclos máis tardíos
  3. Realizar as podas tardías para retardar o inicio da brotación en variedades de ciclo curto
  4. Practicar labra do chan na primavera nas zonas sensibles.
  5. Manter o terreo húmido xa que diminúe a perda de radiación nocturna
  6. Utilización e ter a punto os sistemas anti xeada como a rega por micro-aspersión,  os ventiladores, ou os calefactores.

Recomendacións para o tratamento dos viñedos afectados por xeadas

  1. Non actuar inmediatamente despois da xeada, agardar e observar a resposta da viña
  2. En plantas con baixo número de acios afectados: Unha vez que se produza o brote dos netos, elixir o mellor e podar os demais.
  3. En plantas cun alto número de acios afectados, pero coa base do  pámpano verde, no que pode haber rebrote de netos:  Repodar ao nivel da base, para inducir o rebrote de conos secundarios. Neste caso utilizaranse produtos cicatrizantes e que preveñan de podremias (Folpet), unha vez realizada a  repoda, e despois aplicar estimulantes e fertilizantes a base de  aminoácidos.

Informe elaborado por:

Emilia Díaz. Técnica viticultura da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega)

Juan Carlos Vázquez. Técnico viticultura da Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía (Eeve - Evega)

Xan Taboada. Técnico de Meteogalicia​