Contacto

Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia

Ponte San Clodio s/n

32428 Leiro – Ourense

Telf.: 988788085/090

Fax: 988788099

evega.medio-rural@xunta.es

Estación experimental de Viticultura e Enoloxía de Galicia

Leiro

36635 Ribadumia – Pontevedra

Telfs.: 886159410/412/413

Fax: 986716300

evega.ribadumia.medio-rural@xunta.gal