Equipo

Equipo

Equipo

Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia

Ponte San Clodio s/n
32428 Leiro – Ourense
Telf.: 988788085/090
Fax: 988788099
Evega.medio-rural@xunta.es

>> Descargar Directorio telefónico

DIRECCIÓN:
NOME: Juan Manuel Casares Gándara
POSTO: Director
RELACIÓN: Funcionario de carreira

ADMINISTRACIÓN:

NOME: Mª José Rodríguez Díaz
POSTO: Xefe Grupo
RELACIÓN: Funcionaria de carreira

NOME: Mª Milagros Prada Fernández
POSTO: Posto Base Subgrupo C2
RELACIÓN: Persoal Laboral

SECCIÓN ENOLOXÍA
NOME: Alfonso Losada Quiroga
POSTO: Xefe Sección Enoloxía
RELACIÓN: Funcionario de carreira

NOME: Pilar Blanco Camba
POSTO: Investigadora II especialidade enoloxía
RELACIÓN: Persoal laboral fixo

NOME: José Antonio Domínguez Ribeiro
POSTO: Oficial II campo
RELACIÓN: Persoal laboral

SECCIÓN VITICULTURA
NOME: Francisco Rego Martínez
POSTO: Xefe Sección Viticultura
RELACIÓN: Funcionario de carreira

NOME: Emilia Díaz Losada
POSTO: Tecnóloga II especialidade viticultura
RELACIÓN: Persoal laboral fixo

NOME: Manuel Rodríguez Vázquez
POSTO: Oficial II campo
RELACIÓN: Persoal laboral fixo

NOME: Juventino Cerecedo Montaña
POSTO: Peón agrario
RELACIÓN: Persoal laboral fixo

SECCIÓN LABORATORIO DE ANÁLISIS
NOME: Elvira Soto Vázquez
POSTO: Xefe Sección Laboratorio
RELACIÓN: Funcionaria de carreira

NOME: Daniel Fornos Rivas
POSTO: Posto Base Subgrupo A1
RELACIÓN: Funcionario interino

NOME: María José Lorenzo Alonso
POSTO: Posto Base Subgrupo A1
RELACIÓN: Funcionario interino

NOME: Mª Pilar Gallego Pérez
POSTO: Auxiliar laboratorio
RELACIÓN: Persoal laboral fixo

NOME: Mónica Mª Castro Domínguez
POSTO: Auxiliar laboratorio
RELACIÓN: Persoal laboral fixo

BECARIOS E CONTRATOS EN PRÁCTICAS
NOME: Yolanda Bouzas Cid
POSTO: Contrato en prácticas INIA-CA
RELACIÓN: Persoal laboral temporal

NOME: Emiliano Trigo Córdoba
POSTO: Contrato en prácticas INIA-CA
RELACIÓN: Persoal laboral temporal

NOME: David Castrilllo Cachón
POSTO: Bolsa predoutoral FPI-INIA
RELACIÓN: Persoal laboral temporal

Estación experimental de Viticultura e Enoloxía de Galicia

Leiro
36635 Ribadumia – Pontevedra
Fax: 986716300
evega.ribadumia.medio-rural@xunta.gal

NOME: Mª José Graña Caneiro
POSTO: Tecnóloga II, especialidade enoloxía
RELACIÓN: Persoal laboral fixo
Tlf: 886159413

NOME: Beatriz Castiñeiras Gallego
POSTO: Técnico de apoio a divulgación e investigación agraria
RELACIÓN: Funcionaria interina
Tlf: 886159412

NOME: Juan Carlos Vázquez Abal
POSTO: Persoal da Consellería do Medio Rural
Tlf: 886159410

NOME: Alberto Estevez González
POSTO: Oficial 2º agrario
RELACIÓN: Persoal laboral fixo