Accesibilidade

Declaración de accesibilidade

A Xunta de Galicia comprometeuse a facer accesibles os seus sitios web de conformidade co href="https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12699">Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro,
sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

Esta declaración de accesibilidade aplica ao sitio web da Estación
de Viticultura e Enoloxía de Galicia
.

Situación do cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme ao RD 1112/2018 por mor das excepcións e á
falta de conformidade dos aspectos que se achegan a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

 1. falta de conformidade co RD 1112/2018:
  • Algúns contidos non están marcados semánticamente, non teñen unha alternativa textual
   correcta, ou non identitican correctamente o seu cambio de idioma o que pode provocar problemas de
   procesado e identificación do seu propósito afectando aos requisitos número 9.1.1.1 Contido non textual,
   9.1.3.1 Información e relacións, 9.2.4.4 Propósito das ligazóns en contexto e 9.3.1.2 Idioma das partes de
   EN 301549 v2.1.2 – 2018
  • Nalgunhas páxinas a combinación de cores usada para transmitir información pode dificultar a
   súa lectura en determinadas condicións lumínicas [requisito número 9.1.4.3 Contraste (mínimo) de EN 301549
   v2.1.2 – 2018]
  • O identificador do foco pérdese nalgúns elementos dificultando o seu manexo só co teclado
   [requisito número 9.2.4.7 Foco visible de EN 301549 v2.1.2 – 2018]
 2. carga desproporcionada: non aplica.
 3. o contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable: non
  aplica.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

Esta declaración foi preparada o 13 de maio de 2019.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo Axencia para
a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Última revisión da declaración: 13 de maio de 2019.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como
informar sobre posibles incumprimentos por parte deste sitio web, transmitir outras dificultades de acceso
ao contido ou formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade deste
sitio web a través do Sistema
Integrado de Atención á Cidadanía
de xeito electrónico, telefónico ou presencial.

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Xunta de Galicia.

Procedemento de aplicación

O procedemento de reclamación recollido no artigo 13 do RD 1112/2018 entrará en vigor o 20 de setembro
de 2020.

Contido opcional

Data de última revisión

A última revisión de accesibilidade foi realizada o 13 de maio de 2019.

Ligazóns relacionadas