Vídeos formativos

O obxectivo desta sección é proporcionar ao sector unha ferramenta práctica de formación en enoloxía e viticultura a través de vídeos que intentarán dar resposta á necesidade de coñecemento práctico en ambos os dous campos.

O Mildio, enfermidades da vide

Selección clonal da vide en Galicia

Xeometría de plantación da viña

Conducción e poda