Gold

Variedade VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47 VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Súa variedade

FENOLOXÍA

Xema de inverno

histórico

Xema inchada

histórico

Punta verde

histórico

Saída de follas

histórico

Follas extendidas

histórico

Acios visibles

histórico

Acios Separados

histórico

Botóns florais

histórico

Floración

histórico

Callado

histórico

Uvas tamaño guisante

histórico

Peche do acio

histórico

Envero

histórico

Maduración

histórico

Descrición morfolóxica

O pámpano novo presenta a extremidade abertacon peluxe tombada de densidade baixa sen pigmentación.A cara dorsal e ventral dos entrenós enós é verde. As xemas non presentan pigmentaciónantociánica.

A folla adulta de cor verde media presenta tamañogrande e forma pentagonal, con cinco lóbulos;peluda, con densidade baixa de pelos tombadosentre os nervios principais; perfil plano; limbocon avultamento e inchazón de intensidade media;dentes con lados rectilíneos, de lonxitudemedia en relación á súa anchura; seo peciolarsemi-aberto e coa base en forma de chave; seoslaterais superiores abertos coa base en forma deV; pecíolo lixeiramente máis curto que o nervioprincipal.

Caracterización molecular

Microsatélites VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47 VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Pb.
132 132
230 234
237 247
155 155
185 187
253 253
169 169
117 117
Microsatélites VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47
Pb.
132 132
230 234
237 247
155 155
Microsatélites VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Pb.
185 187
253 253
169 169
117 117