Variedade VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47 VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Súa variedade

Palomino

Palomino: Sumidade
Palomino: Folla nova face
Palomino: Folla adulta face
Palomino: Folla adulta envés
Palomino: Bago
Palomino: Acio

FENOLOXÍA

Palomino: Xema de inverno
Xema de inverno
13/04/2015
27/03/2019
+ histórico
Palomino: Xema inchada
Xema inchada
04/04/2016
04/04/2019
+ histórico
Palomino: Punta verde
Punta verde
11/04/2016
29/03/2017
19/04/2018
+ histórico
Palomino: Saída de follas
Saída de follas
21/04/2016
11/04/2019
+ histórico
Palomino: Follas extendidas
Folla extendidas
27/04/2016
07/04/2017
27/04/2018
+ histórico
Palomino: Acios visibles
Acios visibles
30/04/2015
04/05/2016
04/05/2018
18/04/2019
+ histórico
Palomino: Acios separados
Acios separados
17/04/2017
10/05/2018
09/05/2019
+ histórico
Palomino: Botóns florais
Botóns florais
23/05/2014
11/05/2015
19/05/2016
18/05/2018
16/05/2019
06/05/2021
+ histórico
Palomino: Floración
Floración
30/05/2014
09/06/2016
30/05/2019
27/05/2021
+ histórico
Palomino: Callado
Callado
05/06/2014
08/06/2015
23/06/2016
06/06/2019
03/06/2021
+ histórico
Palomino: Uvas tamaño guisante
Uvas tamaño guisante
20/06/2014
15/06/2015
30/06/2016
20/06/2019
16/06/2021
+ histórico
Palomino: Peche do acio
Peche do acio
03/07/2014
02/07/2018
27/06/2019
07/07/2021
+ histórico
Palomino: Envero
Envero
12/08/2014
04/08/2015
13/08/2018
15/08/2019
09/08/2021
+ histórico
Palomino: Maduración
Maduración
18/09/2014
18/09/2015
19/09/2016
+ histórico

Sinonimias

Xerez

Antecedentes

García de los Salmones (1914) cítaa como cultivada na localidade do Barco de Valdeorras na provincia de Ourense, baixo as denominacións de Palomino ou Xerez, e na provincia de Lugo baixo a denominación de Xerez. No Catastro Vitícola de 1983 cítase a súa presenza nas catro provincias galegas

Situación actual

É recoñecida como variedade autorizada nas DD.OO. Ribeiro e Valdeorras. Tamén está contemplada para a elaboración de viños na indicación xeográfica Viño da Terra Val do Miño.

Valoracións sobre o seu cultivo

Variedade de brotación e maduración media,presenta resistencia baixa ao oídio. Produce viños lixeiros, de graduacións media e baixa acidez. Comunmente é utilizada como complementaria en viños plurivarietais.

Descrición morfolóxica

O pámpano novo presenta a extremidade aberta con peluxe tombada de densidade baixa e sen pigmentación. A cara dorsal do entrenó e nó é verde e vermella. As xemas presentan pigmentación antociánica que afecta case toda a bráctea e de intensidade débil.

A folla nova é bronceada con peluxe tombada de densidade media.

A folla adulta de cor verde media presenta tamaño grande e forma pentagonal, con cinco lóbulos; peluda, con densidade media de pelos tombados e baixa de pelos ergueitos entre os nervios principais do envés do limbo; perfil plano; limbo con avultamento e inchazón débil; dentes con mestura de lados convexos e rectilíneos, de lonxitude media en relación á súa anchura; seo peciolar con lóbulos lixeiramente superpostos e coa base en forma de chave; seos laterais superiores con lóbulos lixeiramente superpostos coa base en formade chave; pecíolo lixeiramente máis curto que onervio principal.

O acio é cónico, longo, ancho, de compacidade media e con presenza de 1 ou 2 ás. O pedúnculo é de lonxitude curta.

O bago de cor verde amarela presenta forma esférica.

Caracterización molecular

Microsatélites VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47 VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Pb.
130 142
224 236
237 247
161 171
187 193
249 255
169 169
85 117
Microsatélites VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47
Pb.
130 142
224 236
237 247
161 171
Microsatélites VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Pb.
187 193
249 255
169 169
85 117