Mandón

Variedade VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47 VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Súa variedade

FENOLOXÍA

Xema de inverno

histórico

Xema inchada

histórico

Punta verde

histórico

Saída de follas

histórico

Follas extendidas

histórico

Acios visibles

histórico

Acios Separados

histórico

Botóns florais

histórico

Floración

histórico

Callado

histórico

Uvas tamaño guisante

histórico

Peche do acio

histórico

Envero

histórico

Maduración

Antecedentes

Variedade considerada autóctona de Arribes delDuero, na Comunidade Autónoma de Castela eLeón (Rubio et al., 2005; Santana et al., 2008).No Catastro Vitícola de 1983 cítase comocultivada na provincia da Coruña, e ocupabaunha superficie de 0,37 ha, o que representa o0,01% da extensión de viñedo.

Situación Actual

Descoñécese a súa localización actual.

Descrición morfolóxica

O pámpano novo presenta a extremidade abertacon peluxe tombada de densidade media e pigmentaciónreberetada de intensidade forte. Acara dorsal e ventral do entrenó e a cara ventraldo nó son verdes, e a cara dorsal do nó, verde evermella. As xemas non presentan pigmentaciónantociánica.

A folla adulta de cor verde media presenta tamañomedio e forma pentagonal, con cinco lóbulos;peluda, con densidade media de pelos tombadose baixa de pelos ergueitos entre os nervios principaisdo envés do limbo; perfil alabeado; limbocon avultamento e inchazón de intensidade débil;dentes con lados rectilíneos, de lonxitude curta enrelación á súa anchura; seo peciolar con lóbulospouco abertos e coa base en forma de chave; seoslaterais superiores pouco abertos coa base en formade V; pecíolo lixeiramente máis curto que onervio principal.

O acio é cónico, de lonxitude, anchura ecompacidade media e con presenza de 3 ou 4 ás.O pedúnculo é de lonxitude curta.

O bago de cor azul negra presenta formaesférica.

Caracterización molecular

Microsatélites VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47 VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Pb.
140 150
222 236
237 237
159 159
185 187
255 257
169 169
109 117
Microsatélites VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47
Pb.
140 150
222 236
237 237
159 159
Microsatélites VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Pb.
185 187
255 257
169 169
109 117