Variedade VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47 VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Súa variedade

Promisión

Promisión: Sumidade
Promisión: Folla nova face
Promisión: Folla nova envés
Promisión: Folla adulta face
Promisión: Folla adulta envés
Promisión: Bago
Promisión: Acio

FENOLOXÍA

Promisión: Xema de inverno
Xema de inverno
04/04/2016
29/03/2017
27/03/2019
+ histórico
Promisión: Xema inchada
Xema inchada
11/04/2016
19/04/2018
+ histórico
Punta verde
04/04/2019
+ histórico
Saída de follas
11/04/2019
+ histórico
Promisión: Follas extendidas
Folla extendidas
27/04/2018
18/04/2019
+ histórico
Acios visibles
04/05/2018
02/05/2019
+ histórico
Acios separados
16/05/2019
+ histórico
Promisión: Botóns florais
Botóns florais
19/05/2016
10/05/2018
23/05/2019
+ histórico
Promisión: Floración
Floración
15/06/2016
15/06/2018
06/06/2019
+ histórico
Promisión: Callado
Callado
23/06/2016
13/06/2019
10/06/2021
+ histórico
Promisión: Uvas tamaño guisante
Uvas tamaño guisante
14/07/2016
25/06/2018
20/06/2019
16/06/2021
+ histórico
Promisión: Peche do acio
Peche do acio
13/07/2018
27/06/2019
14/07/2021
+ histórico
Envero
23/08/2018
15/08/2019
01/09/2021
+ histórico
Maduración

Sinonimias

Cepa de metro, monstruosa

Descrición morfolóxica

O pámpano novo presenta a extremidade aberta con peluxe tombada de densidade baixa e sen pigmentación ou con pigmentación reberetada de intensidade débil. A cara dorsal e ventral dos entrenós e a cara ventral do nó son verdes, mentres que a cara dorsal do nó é verde e vermella. As xemas presentan pigmentación antociánica basal de intensidade débil.

A folla nova é verde con peluxe tombada de densidade baixa.

A folla adulta de cor verde media presenta tamaño medio e forma pentagonal, con sete lóbulos; densidade media de pelos ergueitos entre e sobre os nervios principais do envés do limbo; perfil plano; limbo con avultamento e inchazón débil; dentes con lados rectilíneos, de lonxitude media en relación á súa anchura; seo peciolar con lóbulos pouco abertos ou lixeiramente superpostos e coa base en forma de chave limitada, en ocasións, pola nervadura nun dos seus lados; seos laterais superiores con lóbulos lixeiramente superpostos coa base en forma de chave; pecíolo lixeiramente máis curto que o nervio principal.

O acio en embude, moi longo, moi ancho, de compacidade media e con presenza de 3 ou 4 ás.O pedúnculo é de lonxitude curta.

O bago de cor verde amarela presenta forma elíptica curta.

Caracterización molecular

Microsatélites VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47 VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Pb.
130 140
230 232
231 241
155 161
187 195
237 247
169 173
85 117
Microsatélites VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47
Pb.
130 140
230 232
231 241
155 161
Microsatélites VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Pb.
187 195
237 247
169 173
85 117