Promisión

Variedade VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47 VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Súa variedade

FENOLOXÍA

Xema de inverno

histórico

Xema inchada

histórico

Punta verde

histórico

Saída de follas

histórico

Follas extendidas

histórico

Acios visibles

histórico

Acios Separados

Botóns florais

histórico

Floración

histórico

Callado

histórico

Uvas tamaño guisante

histórico

Peche do acio

histórico

Envero

histórico

Maduración

Sinonimias

Cepa de metro, monstruosa

Descrición morfolóxica

O pámpano novo presenta a extremidade aberta con peluxe tombada de densidade baixa e sen pigmentación ou con pigmentación reberetada de intensidade débil. A cara dorsal e ventral dos entrenós e a cara ventral do nó son verdes, mentres que a cara dorsal do nó é verde e vermella. As xemas presentan pigmentación antociánica basal de intensidade débil.

A folla adulta de cor verde media presenta tamaño medio e forma pentagonal, con sete lóbulos; densidade media de pelos ergueitos entre e sobre os nervios principais do envés do limbo; perfil plano; limbo con avultamento e inchazón débil; dentes con lados rectilíneos, de lonxitude media en relación á súa anchura; seo peciolar con lóbulos pouco abertos ou lixeiramente superpostos e coa base en forma de chave limitada, en ocasións, pola nervadura nun dos seus lados; seos laterais superiores con lóbulos lixeiramente superpostos coa base en forma de chave; pecíolo lixeiramente máis curto que o nervio principal.

O acio en embude, moi longo, moi ancho, de compacidade media e con presenza de 3 ou 4 ás.O pedúnculo é de lonxitude curta.

O bago de cor verde amarela presenta forma elíptica curta.

Caracterización molecular

Microsatélites VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47 VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Pb.
130 140
230 232
231 241
155 161
187 195
237 247
169 173
85 117
Microsatélites VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47
Pb.
130 140
230 232
231 241
155 161
Microsatélites VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Pb.
187 195
237 247
169 173
85 117