Variedade VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47 VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Súa variedade

Verdello

Verdello: Sumidade
Verdello: Folla nova face
Verdello: Folla nova envés
Verdello: Folla adulta face
Verdello: Folla adulta envés
Verdello: Bago
Verdello: Acio

FENOLOXÍA

Xema de inverno
27/03/2019
+ histórico
Verdello: Xema inchada
Xema inchada
29/03/2017
19/04/2018
+ histórico
Punta verde
04/04/2019
+ histórico
Verdello: Saída de follas
Saída de follas
13/04/2015
21/04/2016
07/04/2017
+ histórico
Verdello: Follas extendidas
Folla extendidas
27/04/2016
27/04/2018
11/04/2019
+ histórico
Verdello: Acios visibles
Acios visibles
04/05/2018
02/05/2019
+ histórico
Verdello: Acios separados
Acios separados
30/04/2015
05/05/2016
17/04/2017
10/05/2018
+ histórico
Verdello: Botóns florais
Botóns florais
23/05/2014
11/05/2015
19/05/2016
18/05/2018
16/05/2019
06/05/2021
+ histórico
Verdello: Floración
Floración
09/06/2016
08/06/2018
30/05/2019
27/05/2021
+ histórico
Verdello: Callado
Callado
08/06/2015
15/06/2018
06/06/2019
03/06/2021
+ histórico
Verdello: Uvas tamaño guisante
Uvas tamaño guisante
20/06/2014
15/06/2015
23/06/2016
25/06/2018
20/06/2019
16/06/2021
+ histórico
Verdello: Peche do acio
Peche do acio
23/07/2014
14/07/2016
13/07/2018
27/06/2019
14/07/2021
+ histórico
Verdello: Envero
Envero
12/08/2014
11/08/2015
23/08/2018
15/08/2019
09/08/2021
+ histórico
Verdello: Maduración
Maduración
11/09/2014
08/09/2015
07/09/2016
+ histórico

Antecedentes

García de los Salmones (1914) cítaa como cultivada nas catro provincias galegas, concretamente en Lugo, coa denominación Verdello Rubio. A súa orixe xenética é a liñaxe de Caíño Bravo (Díaz-Losada et al., 2010).

Situación actual

Non está contemplada no Rexistro de variedades comerciais, nin no regulamento das DD.OO. para a elaboración de viños. Localizáronse cepas centenarias formando parte de parcelas plurivarietais na DO Ribeiro e en zonas limítrofes aesta.

Valoracións sobre o seu cultivo

Variedade de brotación e maduración tardía. Forma parte de viños plurivarietais e produce viños con valores medios de graduación alcohólicade 12,8% e acidez de 7,6 g/L.

Descrición morfolóxica

O pámpano novo presenta a extremidade aberta con peluxe tombada de densidade baixa e pigmentación reberetada de intensidade forte. A cara dorsal do entrenó e do nó é de cor verde e vermella. As xemas presentan pigmentación antociánica que afecta case toda a bráctea e de intensidade forte.

A folla nova é verde con peluxe tombada de densidade media.

A folla adulta de cor verde media presenta tamaño medio e forma pentagonal, con cinco lóbulos; peluda, con densidade baixa de pelos tombados entre os nervios principais do envés do limbo; perfil plano; limbo con avultamento e inchazón débil; dentes de lados rectilíneos, de lonxitude curta en relación á súa anchura; seo peciolar con lóbulos semiabertos e coa base en forma de U delimitada pola nervadura nun lado; seos laterais superiores con lóbulos lixeiramente superpostos e coa base en forma de V; pecíolo lixeiramente máis curto que o nervio principal.

O acio é cónico, curto, de anchura e compacidade media e con presenza de 1 ou 2 ás. O pedúnculo é de lonxitude moi curta.

O bago de cor verde amarela presenta forma elíptica curta.

Caracterización molecular

Microsatélites VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47 VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Pb.
130 150
218 228
237 255
157 165
185 193
245 249
169 169
100 121
Microsatélites VVS2 VVMD5 VVMD7 VrZag47
Pb.
130 150
218 228
237 255
157 165
Microsatélites VrZag62 VrZag79 VVS29 VVS5
Pb.
185 193
245 249
169 169
100 121